54045e5a6f2dd694e5355cee2eb9c856

Inona marina ny fiderana sy fiankohofana?

Ny fiderana tsy hira mihetsiketsika ary ny fiankohofana tsy hira milamindamina, tsy rythme, tsy hira, tsy dihy, fa iray amin’ny endrika fotsiny ireny. Fa ny fiderana sy fiankohofana dia fifandraisana lalina amin’Andriamanitra ary fomba fiainana ary mifototra amin’ny fankatoavana(obéissance) an’Andriamanitra. Eo amin’ny fiainanao no ahitana hoe tena mpiankohoka ianao, manana ny NATURE-n’Andriamanitra ve ianao? Fa tsy ny fotoana hanompoanao na fotoana alahady na sabata ao ampiangonana. Ny FIDERANA dia ny fankalazanao , ny fanandratanao, ny fisaoranao, ny fanindraindranao an’Andriamanitra noho ny zavatra nataony taminao, ny FIANKOHOFANA kosa dia ny fanambaranao an’Andriamanitra noho ny maha IZY azy fotsiny, tsy noho ny zavatra nataony fa noho ny maha Izy hatrizay ka ho mandrakizay, ny fanambaranao ny fitiavanao Azy, fiankohofanao eo anatrehany, INTIMITE miaraka Aminy. Tsy ny hira rehetra akory dia fiderana daholo, fa diniho aloha izay lazain’ilay tonokira hoe miresaka amin’Andriamanitra ve? sa miresaka amin’olona? sa mitaraina? sa mijoro vavolombelona? sa mampahery? sa fakana ambiance fotsiny? manomboka izao diniho izay lazain’ny hira ambaran’ny vavanao fa aza mandeha amim-pahazarana fotsiny hoe couplet dia tsy manandra-tanana, refrain dia manandra-tanana, nefa ny ambaran’ilay hira miresaka amin’olona fa tsy miresaka amin’Andriamanitra nefa ianao mikimpy be sady manandra-tànana be, aoka tsy ho karazan’olona midera eo imolotra isika fa amin’ny fo. Marka 7:6 Ary hoy ny navaliny azy ireo: Marina tokoa ny naminanian’Isaia anareo mpihatsaravelatsihy, araka ny voasoratra hoe: Ity firenena ity manaja ahy amin’ny molony, fa manalavitra ahy ny fony. Tsy hoe misy hira malaza dia tsy maintsy atao ao ampiangonana daholo nefa mety fahatsapan’ilay mpanoratra tamin’ny fotoana iny fotsiny iny dia nataony hira. Fanina ihany Andriamanitra eo anatrehan’ireny hira ataotsika hoe tampoka miresaka amin’olona dia tampoka mampahery tena dia tampoka eo nefa miresaka amin’i Jesosy. Afaka ataonao medley ny hira miresaka amin’olona na amin’ny tenanao na amin’Andriamanitra. Mbola hitohy….

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.