Miambena

« Indro,avy toy ny mpangalatra Aho. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany,fandrao mandeha mitanjaka izy,ka hita ny fahamenarany » Apo16:15

Jesosy rehefa nivoaka tao am-pasana dia nitafy fitafiana vaovao. Ny lambany dia voavalona mialoha ny hivoahany.

Rehefa faran’ny taona toy izao isika dia manao bilan ny zava-bita rehetra, ny nety ary koa ny tsy nety. Tandremo sao variana amin’ny zavatry ny tany fa zava-poana ireny rehetra ireny.

Avalomy avokoa ny toe-tsaina tsy mendrika rehetra(alahelo,fankahalana, tsy famelan-keloka,faharatsiana…) . Esory ny akanjo mihoso-potaka.Aoka hodiovina amin’ny ran’i Jesosy ny fitafianao rehetra. Ho lamba vaovao anie no entinao mandray ny taona 2017. Tokony vonona handroso ianao.

Ny Fanahy Masina no manao ny asa fananganana. Itafio Kristy,mila miova sy mandroso isan’andro ianao. Mila mitafy Azy dieny izao ianao.

Aza variana fa miambena mandrakariva. Tian’ Andriamanitra isika hanahaka an’i Kristy amin’ny toetrany. Tao Aminy ny fahatsarana rehetra. Mangataha ilay fitafiana avy amin’ Andriamanitra (ara-panahy). Ataovy lehibe ny fiainam-panahinao sy ny fanamasinan-tenanao. Efa andro farany izao.Ny fijerintsika tian’Andriamanitra hositranina. Ny Fanahy Masina no manamboatra antsika ho vonona hampakarina.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

huit − 8 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.