Fahasoavana

« Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena » IIKor 12:9

 

Jesosy ilay Mpanjaka no mifehy ny tontolo rehetra.Tanaty aizina ianao taloha fa nazavain’i Kristy ,fahasoavana izany.

Fahasoavan’Andriamanitra io fiainanao io

Inona no mety anananao izao? Fahasalamana ve? Fahasoavana izany. Ifalio eo anatrehan’Andriamanitra izany.

Manambady sy manan-janaka ve ianao? Fahasoavana izany.

Ifalio izay zavatra rehetra omen’ Andriamanitra anao. Isika olombelona dia tsy mety afa-po mihitsy.

Marina mety manana kilema ianao (na tsilo na limite). Misy limite tsy azonao ovaina amin’ny fiainanao, mba tsy ahatonga anao hirehareha izany

Misy Tsilo karazany 3:

 

1/ limite physique (ara-batana)

Oh :Mosesy dia votsa vava

Inona no mety fahalemenao ara-batana ka mety mampisy complexe anao? (Masonao ve, ny tarehinao ve, ny tongotrao ve …)

Isaory an’Andriamanitra izay kilemanao fa io no avadik’Andriamanitra ho herinao

 

2/limite émotionnel (toe-po)

Oh: saro-kenatra

Isaory izany tsilo izany fa anehoan’ Andriamanitra ny heriNy.

 

3/limite intellectuel (ara-tsaina)

Avelan’Andriamanitra hipetraka izany mba hanehoaNy ny heriNy aminao.

Io tsilo io dia nataon’Andriamanitra iankinanao Aminy. Ny herin’ Andriamanitra no afaka hiasa amin’ny fiainanao.

Aza mitaraina ny amin’ny tsilo izay mipetaka eo aminao, fa raiso amin’ny fisaorana izay rehetra anananao. Ataovy ho tombony aminao ireny fahalemena ireny ,fa eo Andriamanitra maneho ny heriNy

 

VAVAKA: MISAOTRA RAY O!Ampy izay nataonao rehetra ho ahy satria izay rehetra ataonao dia hahasoa ahy. Amen!

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dix-sept − quatre =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.